Διοικητικά

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙΟΥ

Πρόεδρος:
Παρασκευάς Ηρακλέους

Αντιπρόεδρος:
Βάσος Βάσου

Μέλος:
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

Μέλος:
Χριστάκης Χαραλάμπους

Μέλος:
Σωκράτης Σωκράτους

Μέλος:
Κυριακή Τριμικλινιώτου

Μέλος:
Κυριάκος Ν. Κυριάκου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙΟΥ

Γραμματέας:
Στέφανος Μήτσιου

Υπάλληλοι:
Γεώργιος Χειμώνα
Κυριάκος Χρίστου

Χρήσιμοι Συνδέσμοι

© Monagroulli Village Cyprus | Design By Big Noise